Inloggen

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel het Panel Protestantse Kerk zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan het Panel Protestantse Kerk niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Het Panel Protestantse Kerk garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Het Panel Protestantse Kerk wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Het Panel Protestantse Kerk behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.