Inloggen

Privacy Statement

Als u deelneemt aan het Panel Protestantse Kerk, is uw privacy te allen tijde gegarandeerd. Alle gegevens die u verstrekt, worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. Uw persoonsgegevens zijn goed beveiligd en worden alleen gebruikt ten behoeve van onderzoek.

Wat gebeurt er met mijn gegevens?

  • De gegevens die u in het kader van het Panel Protestantse Kerk aan ons verstrekt, worden altijd anoniem verwerkt. Er wordt nooit op individueel niveau gerapporteerd. Uw antwoorden worden bovendien altijd losgekoppeld van uw contactgegevens (e-mailadres).
  • Uw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van onderzoek en worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. Uw gegevens worden nooit doorgegeven aan derden.
  • We gebruiken uw e-mailadres alleen om u uit te nodigen voor onderzoek of daarover met u te communiceren.
  • De persoonsgegevens (leeftijd, postcode etc.) die u ons verstrekt, worden gebruikt om specifieke groepen leden uit te nodigen voor onderzoek. Bijvoorbeeld: panelleden in een bepaalde regio, panelleden in een bepaalde leeftijdscategorie. Daarnaast wordt de informatie gebruikt voor het interpreteren van de onderzoeksresultaten.
  • U heeft te allen tijde het recht om tijdens of na afloop van een onderzoek te vragen of een deel van uw antwoorden of al uw antwoorden vernietigd of verwijderd kunnen worden. Wanneer dit praktisch mogelijk is, zullen we gehoor geven aan uw verzoek. 

Hoe zit het met de beveiliging?

  • Uw persoonsgegevens zijn goed beveiligd tegen onrechtmatig gebruik.
  • Uw persoonsgegevens zijn opgeslagen in een database. De server waarop deze database staat, is tegen inbraak beveiligd door firewalls, authenticatie (toegangscode en wachtwoord) en encryptie.
  • U kunt uw persoonsgegevens bekijken en indien nodig is corrigeren op uw eigen persoonlijke pagina. Deze pagina is, door een beveiligde verbinding met internet, alleen door u toegankelijk. Andere panelleden hebben géén toegang tot uw gegevens! Om in te loggen op uw persoonlijke pagina moet u uw toegangscode en wachtwoord invoeren.
  • De webapplicatie die gebruikt wordt voor onderzoek is eveneens door authenticatie (toegangscode en wachtwoord). Uw antwoorden zijn dus niet toegankelijk voor andere panelleden.
  • De gehanteerde software heeft veiligheidsinstellingen die ervoor zorgen dat informatie niet kwijtraakt, misbruikt of gewijzigd wordt. Alleen geautoriseerd personeel heeft toegang tot uw gegevens en enkel voor analyse en kwaliteitscontrole.

Vragen en contact: onderzoek@protestantsekerk.nl (030) 880 1180